สกินhi5 SHINee jakperbws

posted on 11 Dec 2009 18:39 by club-hi5

credit : jakperbws 

 

<!--["return false"]><style>
#PageHeader-FullName{display:none}
#GamesToolbar{display:none}
#hi5-ad-1{display:none}
#PageLeader{display:none}
#recent-updates{display:none}
#PageHeaderContainer {display:none}
#PageHeaderLogo{display:none}
#gamesModule{display:none}
#groups{display:none}
#PageHeaderContainer {display: none !important}
#PageLeader, .pageLeaderAd {display: none !important}
#avatarPromoMale, .avatarPromoContent, .promoHeading {display: none !important}
#PageFooterAd, #PageFooterContainer{display: none !important}
#PageHeader-Search{display: none !important}
#PageHeader-UserInfo {display: none !important}
#PageHeader-GlobalNav {display: none !important}
#info-contact{display:none}
#picture-button {display: none}
#widgets{display:none}
#apps{display:none}
#profileAvatarContainer {display:none;}
#gifts{display:none}
</style><! [endif]-->

-------------------------------------------------------------------

<!--["return false"]><style>
.section h2 { background: url(
http://img269.imageshack.us/img269/3846/61120751.jpg)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:25px}
</style><! [endif]-->   

-------------------------------------------------------------------

<!--["return false"]><style>
body {
background-image: url(
http://img269.imageshack.us/img269/3846/61120751.jpg
) ;
background-attachment: fixed ;
background-repeat: repeat ;
}
textarea{border:none;overflow: hidden;}
</style><! [endif]-->

------------------------------------------------------------------------

<!--["viewza"]><style>
#headerNameBg  {background-image:url(
http://img402.imageshack.us/img402/7171/98959517.jpg);width: 956px; height: 500px;background-repeat:no-repeat;}
#profile-nav {background:url(
http://img686.imageshack.us/img686/6038/43632411.jpg) no-repeat;height:30px;}
.sub_nav_link {color:#FFFFFF!important;}
#user-details .content {background: url(
http://img269.imageshack.us/img269/3846/61120751.jpg
);height:400px}
#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {display:none;}
</style>
</style><! [endif]-->

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#12 By anan72150@hotmail.com (125.26.55.154) on 2011-06-18 02:00

#11 By (115.67.209.23) on 2010-04-19 20:42

ดอกมะลิ ดอกมะลิ

#10 By (115.67.209.23) on 2010-04-19 20:15

#9 By (115.67.209.23) on 2010-04-19 20:04

ดูดีเนอะ ชายนี่อ่ะbig smile

#8 By เมย์ (77.18.73.51) on 2010-03-30 00:54

#7 By (112.142.22.123) on 2010-02-27 18:39

a

#6 By a (125.26.199.46) on 2010-02-03 20:21

#5 By (117.47.54.205) on 2010-01-03 11:36

#4 By (222.123.205.235) on 2009-12-29 16:43

#3 By (125.26.72.97) on 2009-12-17 16:54

#2 By (110.164.231.76) on 2009-12-16 21:51

#1 By (119.42.101.56) on 2009-12-14 15:06